گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و هنر در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۱۸ در ونیز ایتالیا توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار گردید.

دومین دوره کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و هنر در تاریخ ۲۱ می ۲۰۱۹ در ونیز ایتالیا توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار خواهد گردید.