تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۸/۰۲/۳۱